"Geluidsmeting om onze schrijnwerkers preventief te beschermen tegen gehoorschade"

In samenwerking met de externe preventiedienst Mensura werden op 12 januari '23 de geluidsniveaus in onze schrijnwerkerij preventief in kaart gebracht.

Written by
Datum
12.1.2023
Leestijd
2
min
Categorie

Op donderdag 12 januari vond in de schrijnwerkerij van Ooms Woonrealisaties een geluidsmeting plaats. "Een preventieve actie om na de herinrichting van de schrijnwerkerij de geluidsniveaus en - bronnen in kaart te brengen", zegt Preventieadviseur Wout Van Hasselt.

De geluidskaart

Gehoorschade is één van de belangrijkste oorzaken van beroepsziektes, met name in een productieomgeving. Blijft echter de vraag: vanaf wanneer is het geluid in een machinepark echt schadelijk? Een geluidsmeting schept duidelijkheid.

"Bij een geluidsmeting worden eerst de verschillende geluidsbronnen in kaart gebracht", aldus Preventieadviseur Wout Van Hasselt. "Na de recente herinrichting van onze schrijnwerkerij zorgt de heatmap of geluidskaart voor een goed inzicht in de belangrijkste verwekkers van 'lawaai'. Naast het volume capteert de meter ook het soort geluid, de frequentie en de mate waarin het geluid cyclisch of sporadisch is."

Dosimeter op de schouder van een schrijnwerker

Dosimeters

De geluidskaart brengt dus de geluidsbronnen in kaart, maar geeft daarom nog niet aan in welke mate elke individuele schrijnwerker blootgesteld wordt aan het geluid. Daarvoor wordt tijdens een geluidsmeting gebruik gemaakt van dosimeters.

"Dosimeters zijn kleine meettoestellen die bevestigd worden op de schouder van onze schrijnwerkers", zegt Wout. "Zo kunnen we de individuele blootstelling aan de verschillende geluiden gedurende een volledige werkdag of -shift monitoren. De gehoorbescherming kan zo op individueel, functie- of teamniveau gericht aangepakt worden."

Uiteraard beschikken alle schrijnwerkers van Ooms Woonrealisaties over op maat gemaakte oordoppen- en kappen, al is dat geen zaligmakend beschermingsmiddel. "We willen in de eerste plaats het machinepark dusdanig inrichten dat de blootstelling aan het geluid minimaal is. Pas nadien vervullen de persoonlijke beschermingsmiddelen een rol. De geluidsmeting van vandaag gaat ons alleszins in de goede richting duwen zodat we de juiste stappen kunnen ondernemen. Het welzijn van onze schrijnwerkers blijft immers altijd prioriteit."

Meer informatie over onze interne preventiedienst

Neem contact op met Wout Van Hasselt via ons algemeen nummer op 03 309 09 09 of via info@ooms.be

Wout Van Hasselt - Preventieadviseur