Ooms Woonrealisaties behaalt Voka Charter 'Duurzaam Ondernemen' 2022

Ooms Woonrealisaties heeft het charter 'Duurzaam Ondernemen' van Voka behaald door actief in te zetten op thema's als veiligheid, ergonomie en gezondheid.

Written by
Datum
4.7.2022
Leestijd
3
min
Categorie
Nieuws

Bij Ooms Woonrealisaties hebben we het charter 'Duurzaam Ondernemen 2022' van Voka behaald. Het charter werd in ontvangst genomen door onze preventieadviseur Wout Van Hasselt die samen met collega Bart Kenis bij Ooms Woonrealisaties de drijvende kracht vormt achter thema’s als veiligheid, ergonomie en gezondheid.

Ergonomie en gezondheid

"In de bouwsector wordt zwaar werk geleverd. Dat is algemeen geweten en dus is het geen verrassing dat we er bij Ooms Woonrealisaties naar streven om onze medewerkers zo ergonomisch verantwoord te laten werken", zegt Wout. "Het is een vorm van respect naar onze mensen toe die ten goede komt van zowel de fysieke als de mentale gezondheid van ieder van hen."

Zo werd bijvoorbeeld het volledige atelier ergonomisch (her)ingericht waarbij ook geïnvesteerd werd in antivermoeidheidsmatten. "Die leveren immers verschillende voordelen op, zoals een verbeterde bloedsomloop en een betere werkhouding voor de mensen die lang rechtstaan", treedt Bart zijn collega bij. "Ook de installatie van het automatisch platenmagazijn, automatische stofafzuiging op elke machine, elektrische transpaletten, geluiddempende vloertegels, koelplafonds, koolstoffilters en de daglichtafhankelijke sturing van het kunstlicht dragen stuk voor stuk bij aan een verminderde belasting van onze mensen."

Daarnaast worden de medewerkers bij Ooms Woonrealisaties gesensibiliseerd inzake inzake voeding en beweging. "Dat doen we op een ongedwongen manier. Zo voorzien we bijvoorbeeld wekelijks zo'n 15kg aan fruit op de kantoren en geven we onze medewerkers de mogelijkheid om een fiets te leasen. Daarnaast zijn we de komende 5 jaar hoofdsponsor van de lokale triatlons in Sint-Jozef en Oostmalle en hebben we onze eigen voetbalploeg en wielerclubje waardoor we onze mensen ook letterlijk in beweging zetten."

Veiligheid

Bij Ooms Woonrealisaties gaat er naast ergonomie en gezondheid ook veel aandacht naar veiligheid. Elk jaar worden er daarom tal van opleidingen gegeven waarin er diverse veiligheidsthema's aan bod komen. Van EHBO-opleidingen en informatiesessies over bijvoorbeeld asbest tot praktijkgerichte rondgangen op verschillende werven.

"Dat was ook het voorbije jaar niet anders, want via opleidingen zorgen we ervoor dat de risico's op onze werven tot een minimum beperkt worden", aldus Wout. "In december staat bovendien een veiligheidsdag gepland. Daar zullen we de hele dag workshops organiseren om onze mensen wegwijs te maken in de risico's en aandachtspunten in onze sector."

Bijkomend werd er een eerste interventieteam opgericht. "Bij noodsituaties staan zij in voor de eerste zorgen, terwijl ze dankzij een opleiding (kleine) blusmiddelen ook zelf kunnen ingrijpen indien nodig. Dat het interventieteam bij Ooms Woonrealisaties maar liefst het dubbele aantal leden telt dan wat wettelijk verplicht is, is het bewijs dat onze inspanningen op gebied van veiligheid echt wel opgepikt worden op de werkvloer", besluit Wout.

Met het behalen van het VCDO 2022 is Ooms Woonrealisaties mooi op weg om op korte termijn ook SDG Pioneer te worden. Een bedrijf dat immers drie keer een succesvol traject aflegt bij Voka binnen de vijf jaar wordt daarvoor beloond door de Verenigde Naties met het pioniersstatuut. "Na onze geslaagde deelname in 2019 en 2021 zijn we geëngageerd om ons ook komend jaar opnieuw toe te leggen op verschillende projecten en zo het certificaat van de VN te behalen", zegt Bart.

Duurzaam Ondernemen

Het Voka Charter 'Duurzaam Ondernemen' is een actieplan dat vanuit het Vlaams Netwerk van Ondernemingen opgesteld wordt om duurzaamheid te verankeren in het DNA van bedrijven in Vlaanderen. Binnen die context worden er actiepunten geformuleerd waardoor deelnemende bedrijven een steentje bijdragen aan een het plan '17 goals to transform the world' van de Verenigde Naties.

Het betreft hier een lijst van 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen die door 194 landen wereldwijd ondertekend werd en waar dus op wereldvlak hard aan gewerkt wordt om tegen 2030 zo duurzaam mogelijk te ondernemen en leven. De doelstellingen zijn breed en gaan van het wegwerken van hongersnood in de wereld of het promoten van gendergelijkheid tot het toepassen van duurzame energiebronnen, het verminderen van de ecologische voetafdruk van de onderneming en het bewaken van het fysieke en mentale welzijn van de medewerkers.

Om het charter 'Duurzaam Ondernemen' toegekend te krijgen, moet een deelnemende onderneming minimaal 10 verschillende projecten succesvol afronden. Bij Ooms Woonrealisaties hebben we ons het voorbije jaar toegelegd op ruim 15 projecten die vooral toegespitst waren op ergonomie, fysieke en mentale gezondheid alsook op veiligheid en het beperken van de ecologische voetafdruk.

Voor meer informatie over onze deelname aan het Voka Charter 'Duurzaam Ondernemen' kan u steeds terecht bij Wout of Bart via het algemene nummer van Ooms Woonrealisaties +32 3 309 09 09.

Wout Van Hasselt - Preventieadviseur Ooms Woonrealisaties
Wout Van Hasselt - Preventieadviseur
Bart Kenis Preventieadviseur Ooms Woonrealisaties
Bart Kenis - Preventieadviseur