Vlaamse regering dringt aan op grotere regenwaterputten bij nieuwbouwwoningen en grondige renovaties

Minister van Omgeving, Zuhal Demir, trekt de volumes van regenwaterputten op vanaf 2023 voor nieuwbouwwoningen en grondige renovaties.

Written by
Datum
3.8.2022
Leestijd
3
min
Categorie
Bouwen

Minister van Omgeving, Zuhal Demir, wil de Vlaming beter wapenen tegen het veranderende klimaat waarbij langere periodes van droogte worden afgewisseld met intense onweders en zware regenval. Daarvoor richt zij haar pijlen nu onder meer op de volumes van regenwaterputten. Die zullen in 2023 worden opgetrokken voor nieuwbouwwoningen en bij grondige verbouwingen van het watersysteem.

De grootte van een regenwaterput

Wie een huis bouwt in Vlaanderen, is vandaag reeds verplicht om een regenwaterput te installeren van minstens 5.000 liter ongeacht de grootte van het dak. Ook bij verbouwingen aan een gezinswoning die groter is dan 40 m² is die regenwaterput van 5.000 liter verplicht. Stroomt de put over, dan moet het water via een infiltratiesysteem in de grond kunnen dringen, in plaats van weg te stromen via de riolering.

In de loop van 2023 zullen gebouwen met een dak groter dan 80 m² echter een regenwaterput van minstens 7.500 liter moeten voorzien. Bij een dak van meer dan 120 m² wordt dat een put van 10.000 liter. Die verplichting geldt niet alleen bij nieuwbouwwoningen, maar ook voor wie grondige aanpassingen doorvoert aan de afwatering of een bestaand gebouw uitbreidt en daarbij het watersysteem wijzigt.

En wat als een regenwaterput praktisch onmogelijk is?

Voor wie een rijhuis met compacte tuin verbouwt en ook geen oprit heeft, is het een pak moeilijker om een regenwaterput weg te stoppen. Indien er om praktische redenen geen regenwaterput of infiltratievoorziening aangelegd kan worden, dan hoeft dit ook niet te gebeuren. De nieuwe regelgeving voorziet uitzonderingsmaatregelen voor dergelijke woningen.

Naast een regenwaterput, moet vanaf volgend jaar ook een kwart van de tuin of oprit waterdoorlatend zijn. Dat hoeft niet altijd gras of groen te zijn, want een waterdoorlatende verharding behoort ook tot de mogelijkheden. Vroeger kregen kleinere oppervlaktes van minder dan 40 ² nog een uitzondering. De nieuwe regelgeving maakt dit niet meer mogelijk.

De nieuwe hemelwaterverordening doorloopt nu nog een consultatieronde en een openbaar onderzoek, waarna de definitieve goedkeuring binnen de regering volgt. De verwachting is dat de nieuwe regelgeving ingaat vanaf 2023.

De voordelen van een regenwaterput

Het regenwater dat je opvangt in een regenwaterput kan je - los van het klimaat - gebruiken voor heel wat huishoudelijke taken. Zo kan je er onder andere de toiletten op aansluiten, schoonmaken, de wasmachine gebruiken, de auto wassen, de tuin besproeien en planten water geven. Doordat regenwater ook minder kalk bevat dan leidingwater, geniet regenwater voor deze activiteiten ook de voorkeur voor je huishoudtoestellen.

Het veranderende klimaat maakt de regenwaterput echter belangrijker dan ooit. De lange droge periodes zorgen er namelijk voor dat de grond vooral in de zomer kurkdroog wordt. Daardoor heeft de grond het moeilijk om het vele water bij plotse, felle onweersbuien op te nemen. Hierdoor loop je het risico dat heel wat regenwater gewoon verloren gaat en je (betalend) leidingwater moet gebruiken bij taken waar je ook het gratis regenwater voor kan gebruiken. Door zoveel mogelijk regenwater via het dak van je woning op te vangen in een regenwaterput, kan je regenwater enerzijds langer gebruiken voor tal van huishoudelijke activiteiten en anderzijds het regenwater ook geleidelijk aan teruggeven aan de grond door bijvoorbeeld het gazon te sproeien. Een win/win voor zowel de natuur als je tuin!

Bovendien zorgt een grotere regenwaterput ervoor dat de kans op een lege put aanzienlijk kleiner wordt. Hierdoor zal je de regenwaterput minder moeten bijvullen met leidingwater. Je waterfactuur zal zo aanzienlijk kunnen dalen, tot zelfs 40 à 50% berekende bouwsite Livios.

Aandachtspunten bij het plaatsen van een regenwaterput

Een regenwaterput levert dus tal van voordelen op. Het plaatsen ervan vereist echter de nodige kennis en vakmanschap. Dat zegt ook Jeroen Hendrickx, Manager Uitvoering bij Ooms Woonrealisaties en verantwoordelijk voor de algemene coördinatie op onze werven.

“In de eerste plaats is het grondwaterpeil een belangrijke parameter wanneer we een regenwaterput installeren. Hoe hoger het grondwater, hoe moeilijker een regenwaterput geplaatst kan worden”, zegt Jeroen. “Een regenwaterput van 10.000 liter gaat bijvoorbeeld dieper de grond in dan een kleinere versie en dus botsen we daar vaker op grondwater. Dat grondwater bemoeilijkt de plaatsing van een regenwaterput. Indien nodig voeren we daarom eerst een bronbemaling uit die het grondwaterpeil doet zakken. Dat is echter slechts een tijdelijke ingreep. Zodra de put geïnstalleerd is, kan de put in werking treden en decennia lang een belangrijke rol spelen in een duurzame verdeling van regenwater.”

Een tweede aandachtspunt dat Jeroen aanhaalt, heeft alles te maken met de locatie van de regenwaterput. “Percelen voor nieuwbouwwoningen worden immers steeds kleiner, waardoor een regenwaterput in de voortuin steeds moeilijker wordt. Bij het plaatsen van de put moet immers een bepaalde afstand gerespecteerd worden van de woning tot de put. De woning oefent namelijk een zijwaartse druk uit op de ondergrond. Indien de put te dicht bij de woning wordt geplaatst, komen zowel de stabiliteit van de woning als die van de regenwaterput in het gedrang. Hoe groter de put, hoe groter de afstand die gerespecteerd moet worden.”

Meer informatie

Kortom: wie zijn woning zo duurzaam mogelijk wil maken en daarvoor gebruik wil maken van een grote(re) regenwaterput, doet het best beroep op ervaring en vakmanschap zoals we die ook bij Ooms Woonrealisaties in huis hebben.

Onze bouwadviseurs helpen jou alvast graag op weg. Maak hier een afspraak.

Jeroen Hendrickx - Manager Uitvoering